KULUTTAJANSUOJA

  Mikäli kuluttajan ja yrityksen välille tulee erimielisyyksiä, joita ei saada ratkaistuksi osapuolten välisellä neuvottelulla, laki kuluttajariitalautakunnasta mahdollistaa asunnon kauppaan liittyvien asioiden käsittelyn kuluttajariitalautakunnassta (www.kuluttajariita.fi).

  REKISTERISELOSTE

  TIETOSUOJASELOSTE

  YKSITYISYYDEN SUOJAAMISEN PERIAATTEET JA MENETTELYT WESTPRO:N VERKKOSIVUILLA

  Westpro kiinnittää erityistä huomiota sinua itseäsi, yritystäsi, liiketoimiasi, tuotteitasi tai palvelujasi koskevien tietojen suojaamiseen. Alla selvitetään, miten Westpro sitoutuu pitämään Westpro:n verkkosivujen käyttäjien antamat tiedot luottamuksellisina ja suojattuina kaikkina ajankohtina sekä huolehtii tiedon keräämisestä ja sen levittämisestä osoitteessa www.westpro.fi ja muilla Westpro:n verkkosivuilla.

  HENKILÖTIEDOT

  Westpro suojaa yksityisyyttäsi. Kaikki meille antamasi tiedot käsitellään henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Lähettämäsi henkilötiedot tallennetaan Westpro:n Hubspot-asiakasjärjestelmään. Käyttäessäsi Westpro:n verkkosivuja jäljitämme tietyt tiedot automaattisesti. Kerätty tieto kootaan yhteen, ja sitä käytetään sisäisesti tilastotiedon ja yleisen markkinatiedon laatimiseksi ja hyödyntämiseksi sekä markkinointi- ja mainostarkoituksiin palvelujemme kehittämiseksi siten, että palvelut soveltuvat käyttäjien tarpeisiin ja auttavat yleisesti parantamaan Westpro:n verkkosivuja. Tämä mahdollistaa sen, että pystymme tarjoamaan parasta mahdollista palvelua. Tiedot voidaan tarvittaessa välittää muille Ultivista-konsernin yhtiöille ja myös yhteistyökumppaneillemme, jos se on sinun avustamiseksi tarpeen. Westpro ei myy keräämäänsä tietoa muille yhtiöille eikä anna kerättyä tietoa mainostajien tai kolmansien osapuolien käyttöön.

  Jos et halua tulevaisuudessa vastaanottaa Westpro:lta tuotetarjouksia, pyydämme sinua ilmoittamaan siitä asiakaspalveluumme puhelimella 0931581110 tai sähköpostilla info@westpro.fi. Voit poistua sähköpostituslistalta koska tahansa klikkaamalla sähköpostissa olevaa “Peru uutiskirjeen tilaus” / “unsubscribe” -linkkiä. Jos haluat tietää, mihin nimenomaisiin henkilötietoihisi Westpro:lla on pääsy tai jos haluat korjata virheellisiä tietoja, pyydämme toimittamaan meille asiasta allekirjoitetun kirjallisen pyynnön. Pyynnön voi toimittaa osoitteeseen Westpro cc Oy, Ukonvaaja 2 A, 02130 Espoo.

  EVÄSTEET

  Westpro:n verkkosivut sisältävät niin kutsuttuja evästeitä. Eväste on lyhyt tekstinpätkä, jonka käyttämäsi verkkosivu lähettää selaimeesi. Evästeitä käytetään monilla eri sivustoilla, ja ne tarjoavat sivuston käyttäjille monia erilaisia toimintoja. Westpro:n verkkosivuilla evästeitä käytetään samaan tarkoitukseen kuin kerättyjä henkilötietoja (yllä). Evästeiden tallentamisen voi estää oman selaimen asetuksista asettamalla automaattisen tallentamiskiellon. Selaimen voi vaihtoehtoisesti asettaa ilmoittamaan aina, kun sivusto haluaa tallentaa evästeitä. Aiemmin tallennetut evästeet voi myös poistaa selaimesta. Lisätietoja saat selaimen ”help”-sivuilta. Verkkosivua voi käyttää rajoitetusti, jos evästeitä ei sallita.

  TURVALLISUUS

  Westpro käyttää esimerkiksi alan standardien mukaisia palomuureja ja tunnistamisjärjestelmiä suojatakseen yksityisten tietojesi luottamuksellisuutta. Emme kuitenkaan pysty takaamaan täydellistä tietoturvaa, koska sellaista internetissä ei ole.

  MUUTOKSET YKSITYISYYDEN SUOJAAMISEN PERIAATTEISIIN JA MENETTELYIHIN WESTPRO:N VERKKOSIVUILLA

  Westpro voi koska tahansa muuttaa näitä periaatteita ja menettelyitä. Suosittelemme, että sivuston käyttäjät lukevat nämä periaatteet ja menettelyt aika ajoin ja tarkastavat, onko niihin lisätty jotain tai onko niitä muutettu.

  VASTUUVAPAUS JA VASTUUNRAJOITUS

  Vaikka Westpro tekee parhaansa huolehtiakseen siitä, että Westpro:n verkkosivuilla oleva tieto on virheetöntä, tarjotaan sivustot ”sellaisena kuin ne ovat” ilman minkäänlaisia takuita. Westpro ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta näiden verkkosivujen käytöstä tai siitä, että Westpro:n verkkosivut tai muut verkkosivut, joilla on linkki Westpro:n verkkosivuille, eivät toimi. Sanotun lisäksi Westpro ei takaa Westpro:n verkkosivuilla mainittavien kolmannen osapuolen verkkosivujen tai linkitettyjen sivustojen tiedon oikeellisuutta tai luotettavuutta eikä myöskään ota vastuuta kolmannen osapuolen luomasta tai julkaisemasta materiaalista sivustoilla. Westpro:n verkkosivujen tietoja voidaan koska tahansa muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Westpro pidättää itsellään oikeuden estää pääsyn sivuilleen.

  TEKIJÄNOIKEUS

  Westpro:lla on verkkosivuja ja niille sijoitettuja tietoja koskeva tekijänoikeus, joka koskee mm. tekstiä, kuvaa ja ääntä sekä muuta myös Westpro:n emoyhtiöltä, sen tytäryhtiöiltä, lisenssinantajilta, yhteistyökumppaneilta, työntekijöiltä tai muilta lähtöisin olevaa tietoa. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään verkkosivujen tietoa ei saa esittää, monistaa, kopioida, siirtää, toimittaa edelleen, levittää, tallentaa, muuttaa, ladata, käyttää uudelleen, julkaista, lisensoida, ilmoittaa uudelleen, myydä tai käyttää muulla tavalla kaupallisiin tarkoituksiin ilman Westpro:n ennalta antamaa kirjallista suostumusta. Ellei toisin ole todettu, yllä todetut toimenpiteet ovat sallittuja, jos tietoja käytetään ei-kaupallisessa tai henkilökohtaisessa tarkoituksessa, edellyttäen aina kuitenkin, että tieto säilyy muuttumattomana.
  Lehdistötiedotteita ja muita julkisia asiakirjoja saa käyttää julkisessa viestinnässä, mikäli tietolähde ilmoitetaan.

  LINKIT

  Westpro:n verkkosivuilta on linkkejä ulkopuolisille, kolmannen osapuolen omistamille tai ylläpitämille verkkosivuille. Linkit on asetettu palvelemaan sivujen käyttömukavuutta, eikä Westpro:llä ole ko. verkkosivuja koskevaa vastuuta tai määräysvaltaa. Klikkaamalla ulkopuolista linkkiä saatat siirtyä pois Westpro:n verkkosivuilta. Westpro:lla ei ole vastuuta näistä sivuista, eikä se myöskään edusta kolmannen osapuolen linkattuja verkkosivuja. Ulkopuolisille verkkosivuille siirtyessäsi sinun tulee tutustua näiden verkkosivujen käyttöä koskeviin sääntöihin ja hyväksyä ne ennen ko. verkkosivujen käyttämistä. Hyväksyt myös sen, että Westpro ei vastaa ulkopuolisten verkkosivujen yksityisyyden suojaamisen periaatteista ja menettelyistä eikä näiden sivustojen säännöistä. Westpro:lla ei ole myöskään vastuuta ulkopuoliselle verkkosivuille luodusta tai niillä julkaistusta aineistosta. Linkki ulkopuolisille verkkosivuille ei tarkoita, että Westpro tukisi verkkosivuja tai kyseisillä verkkosivulla mainittuja tuotteita tai palveluja.

  KÄYTTÄJIEN AINEISTOT, KYSYMYKSET, VASTAUKSET, KOMMENTIT JA EHDOTUKSET

  Siirtäessäsi aineistoa jollekin palvelimistamme esimerkiksi sähköpostin tai Westpro:n verkkosivujen kautta vakuutat, että a) aineisto ei sisällä mitään laitonta tai muuten julkaistavaksi sopimatonta, b) ennen aineiston siirtämistä olet tehnyt kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimenpiteet virusten tai muiden saastuttavien tai tuhoavien elementtien löytämiseksi ja poistamiseksi, c) omistat aineiston tai sinulla on rajoittamaton oikeus antaa se Westpro:lle ja Westpro voi julkaista aineiston kustannuksitta ja/tai käyttää sitä tai siinä mainittuja ideoita tuotteissaan ilman vastuuta tai maksuvelvollisuutta tai muita velvollisuuksia, d) hyväksyt sen, ettet ryhdy siirtämiäsi aineistoja koskeviin oikeudellisiin toimenpiteisiin Westpro:ta vastaan ja sitoudut hyvittämään Westpro:lle kaikki sille mahdollisesti aiheutuvat kulut ja vahingot siinä tapauksessa, että kolmas osapuoli aloittaa Westpro:ta vastaan siirtämääsi aineistoon liittyviä oikeudellisia toimenpiteitä. Westpro ei tarkasta eikä sillä ole mahdollisuutta tarkastaa käyttäjien verkkosivulle siirtämää sisältöä, eikä se myöskään vastaa tästä sisällöstä. Westpro:lla on oikeus poistaa verkkosivuilta käyttäjien siirtämä aineisto tai osa siitä. Westpro:lla ei ole vastuuta Westpro:n palvelimelle siirretystä aineistosta.
  Huomioithan, että näille verkkosivuille siirtämäsi tai lähettämäsi aineisto, tieto ja viestinvaihto (jäljempänä aineisto) ei ole luottamuksellista. Aineistoon ei ole yksinoikeutta, eikä siitä makseta rojalteja. Aineiston luovuttamista ei voi myöskään peruuttaa tai lisensoida edelleen, eikä Westpro:lla ole aineistoa koskevia velvoitteita. Aineistoa luovuttamalla annat Westpro:lle rajoittamattoman ja peruuttamattoman oikeuden käyttää, esittää, kopioida, näyttää, toteuttaa, muuttaa, toimittaa edelleen, levittää, integroida ja/tai muulla tapaa käyttää aineistoa yhdessä siinä mahdollisesti olevan tiedon, kuvamateriaalin, äänen, tekstin ja muun kanssa kaikenlaisen tiedon yhteydessä sekä kaupallisessa että ei-kaupallisessa käytössä. Hyväksyt myös sen, että Westpro:lla on täysi oikeus käyttää luovuttamiasi ideoita, konsepteja, osaamista ja tekniikkaa mihin tahansa tarkoitukseen.

  KÄYTTÖEHTOJEN TARKISTUS

  Westpro voi koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta vaihtaa, muokata tai peruuttaa pääsyn näille verkkosivuille. Tehtyjen muutosten tarkastaminen on sinun vastuullasi. Muutokset tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne näkyvät verkkosivuilla.

  SOVELLETTAVA LAKI

  Tämä sivusto on luotu ja toimii Suomen lakien mukaisesti. Mahdollisissa riitatilanteissa sovelletaan Suomen lakia, ja riidat ratkaistaan Suomen toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

  TIETOA EVÄSTEISTÄ

  Verkkosivustomme voivat tallentaa tietokoneellesi tietoja.
  Tämä tieto tallennetaan ”cookien”, eli evästeen, tai vastaavan tiedoston muodossa. Näin pystymme palvelemaan sinua paremmin. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka siirretään verkkosivustolta kiintolevyllesi tai selaimeesi, joka puolestaan voi tallentaa evästeen kiintolevyllesi.
  Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan evästeiden tai muiden palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentaminen käyttäjän päätelaitteelle ja näiden tietojen käyttö on sallittua palvelun tarjoajalle, jos käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa ja palvelun tarjoaja antaa käyttäjälle ymmärrettävät ja kattavat tiedot tallentamisen tai käytön tarkoituksesta.
  Evästeet kertovat sivustolla vierailun ajankohdan ja keston, sekä millä sivuilla kävit ja miltä sivustolta tulit sivustollemme. Ne kertovat myös Internet-palveluntarjoajasi. Tietojen avulla voimme mitata verkkosivuston liikennettä ja mukauttaa tietoja toiveittesi mukaan. Tavoitteena on, että sivuston käyttö on nopeampaa ja hyödyllisempää. Koska tiedot kertovat, miten ja milloin sivustoamme käytetään, voimme kehittää sitä jatkuvasti. Evästeitä käytetään ainoastaan niiden kiintolevylläsi olevien tietojen tarkastelemiseen, jotka Westpro:n verkkosivusto on tallentanut. Emme kerää evästeillä henkilötietoja, kuten nimiä tai sähköpostiosoitteita.
  Westpro voi käyttää evästeitä palaavien kävijöiden tunnistamiseen ja selvittää, missä järjestyksessä sivuja käytetään. Tavoitteena on mitata, miten tehokkaasti Westpro on esillä Internetissä. Evästeillä kerättävät tiedot yhdistetään ja koostetaan nimettöminä.
  Selaimesta riippuen voit asettaa sen estämään evästeet tai ilmoittamaan niistä. Katso lisätietoja selaimen ohjeista tai sen ohjetoiminnosta.

  HUBSPOT

  Hyödynnämme sivustollamme HubSpotin analytiikkapalveluja. Analytiikkapalvelujen avulla keräämme esimerkiksi IP-osoitetietoja, itse lomakkeella mahdollisesti antamiasi tietoja sekä sivustolla liikkumiseen liittyvää käyttödataa, jotta voimme paremmin kehittää ja kohdentaa Westpron palveluja. Olemme sopimusjärjestelyin huolehtineet siitä, että henkilötietolainsäädännön mukaiset vaatimukset tietojen käsittelystä, säilytyksestä ja tietoturvasta täyttyvät asianmukaisesti. Teknisen toteuttajan oma tietosuojalauseke on luettavissa osoitteessa https://legal.hubspot.com/privacy-policy

  GOOGLE ANALYTICS

  Tällä verkkosivustolla käytetään Google Analyticsia, joka on Google Inc:n (“Google”) ylläpitämä verkkoanalyysipalvelu. Jotta Google Analytics voi analysoida verkkosivun käyttöä, se asettaa tietokoneeseen evästeitä (tekstitiedostoja). Evästeeseen lisätyt tiedot (kuten IP-osoite) välitetään Googlelle ja tallennetaan Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin, kun käytät verkkosivustoa. Tietojen avulla Google arvioi verkkosivuston käyttöä, koostaa käyttöraportteja verkkosivuston omistajalle sekä tarjoaa muita palveluita liittyen verkkosivuston aktiviteetteihin ja Internetin käyttöön.
  Google voi myös luovuttaa tiedot kolmansille osapuolille, jos laki velvoittaa siihen, tai jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja Googlen puolesta. Google ei yhdistä käyttäjän IP-osoitetta muihin tietoihinsa. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksista, mutta tällöin verkkosivujen toiminnallisuudessa voi olla puutteita.

  Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksytte, että Google ja Hubspot käsittelee henkilötietojanne edellä kuvatulla tavalla ja edellä kuvattuihin tarkoituksiin. 


  FACEBOOK

  Emme kerää mitään Facebookin käyttäjädataa sivustollamme.

  Sivustomme hyödyntää Facebook Pikseliä (“Facebook Conversion Tracking Pixel”). Tämä Facebookin työkalu seuraa käyttäjän toimenpiteitä sen jälkeen kun käyttäjä on klikannut Facebook-mainoksesta Westpron verkkosivuille. Käytämme työkalua statistisia tarkoituksia, Facebook-mainonnan optimointia sekä uudelleenmarkkinointia varten. Kerätty data pysyy anonyyminä, eli emme pysty yhdistämään Facebookin dataa yksittäiseen käyttäjään. Kuitenkin, data on tallennettu ja prosessoitu Facebookin toimesta jolloin Facebook voi käyttää dataa omiin mainostarkoituksiinsa. Facebookin oma tietosuojalauseke löytyy englanniksi osoitteesta: https://www.facebook.com/about/privacy/. Mikäli haluat muuttaa mainostusasetuksiasi, onnistuu se tästä osoitteesta: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/