WESTPRO CC OY:N VERKKOSIVUJEN KÄYTTÖEHDOT JA EVÄSTEET

  päivitetty 16.4.2018.

  YKSITYISYYDEN SUOJAAMISEN PERIAATTEET JA MENETTELYT WESTPRO:N VERKKOSIVUILLA

  Westpro kiinnittää erityistä huomiota sinua itseäsi, yritystäsi, liiketoimiasi, tuotteitasi tai palvelujasi koskevien tietojen suojaamiseen. Alla selvitetään, miten Westpro sitoutuu pitämään Westpro:n verkkosivujen käyttäjien antamat tiedot luottamuksellisina ja suojattuina kaikkina ajankohtina sekä huolehtii tiedon keräämisestä ja sen levittämisestä osoitteessa www.westpro.fi ja muilla Westpro:n verkkosivuilla.

  MUUTOKSET YKSITYISYYDEN SUOJAN PERIAATTEISIIN JA MENETTELYIHIN WESTPRO CC OY:N VERKKOSIVUILLA

  Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, joten pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta toimintamme tai lainsäädännön muutoksen niin vaatiessa ilmoittamalla siitä verkkosivuillamme. Tämä tietosuojalauseke on voimassa toistaiseksi 16.4.2018 alkaen.

  TURVALLISUUS

  Westpro käyttää sivustollaan esimerkiksi alan standardien mukaisia palomuureja ja tunnistamisjärjestelmiä suojatakseen yksityisten tietojesi luottamuksellisuutta. Emme kuitenkaan pysty takaamaan täydellistä tietoturvaa, koska sellaista internetissä ei ole.

  VASTUUVAPAUS JA VASTUUNRAJOITUS

  Vaikka Westpro tekee parhaansa huolehtiakseen siitä, että Westpro:n verkkosivuilla oleva tieto on virheetöntä, tarjotaan sivustot ”sellaisena kuin ne ovat” ilman minkäänlaisia takuita. Westpro ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta näiden verkkosivujen käytöstä tai siitä, että Westpro:n verkkosivut tai muut verkkosivut, joilla on linkki Westpro:n verkkosivuille, eivät toimi. Sanotun lisäksi Westpro ei takaa Westpro:n verkkosivuilla mainittavien kolmannen osapuolen verkkosivujen tai linkitettyjen sivustojen tiedon oikeellisuutta tai luotettavuutta eikä myöskään ota vastuuta kolmannen osapuolen luomasta tai julkaisemasta materiaalista sivustoilla. Westpro:n verkkosivujen tietoja voidaan koska tahansa muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Westpro pidättää itsellään oikeuden estää pääsyn sivuilleen.

  TEKIJÄNOIKEUS

  Westpro:lla on verkkosivuja ja niille sijoitettuja tietoja koskeva tekijänoikeus, joka koskee mm. tekstiä, kuvaa ja ääntä sekä muuta myös Westpro:n emoyhtiöltä, sen tytäryhtiöiltä, lisenssinantajilta, yhteistyökumppaneilta, työntekijöiltä tai muilta lähtöisin olevaa tietoa. Kaikki oikeudet pidätetään.

  Mitään verkkosivujen tietoa ei saa esittää, monistaa, kopioida, siirtää, toimittaa edelleen, levittää, tallentaa, muuttaa, ladata, käyttää uudelleen, julkaista, lisensoida, ilmoittaa uudelleen, myydä tai käyttää muulla tavalla kaupallisiin tarkoituksiin ilman Westpro:n ennalta antamaa kirjallista suostumusta. Ellei toisin ole todettu, yllä todetut toimenpiteet ovat sallittuja, jos tietoja käytetään ei-kaupallisessa tai henkilökohtaisessa tarkoituksessa, edellyttäen aina kuitenkin, että tieto säilyy muuttumattomana.

  Lehdistötiedotteita ja muita julkisia asiakirjoja saa käyttää julkisessa viestinnässä, mikäli tietolähde ilmoitetaan.

  LINKIT

  Westpro:n verkkosivuilta on linkkejä ulkopuolisille, kolmannen osapuolen omistamille tai ylläpitämille verkkosivuille. Linkit on asetettu palvelemaan

  sivujen käyttömukavuutta, eikä Westpro:llä ole ko. verkkosivuja koskevaa vastuuta tai määräysvaltaa. Klikkaamalla ulkopuolista linkkiä saatat siirtyä pois Westpro:n verkkosivuilta. Westpro:lla ei ole vastuuta näistä sivuista, eikä se myöskään edusta kolmannen osapuolen linkattuja verkkosivuja.

  Ulkopuolisille verkkosivuille siirtyessäsi sinun tulee tutustua näiden verkkosivujen käyttöä koskeviin sääntöihin ja hyväksyä ne ennen ko. verkkosivujen käyttämistä. Hyväksyt myös sen, että Westpro ei vastaa ulkopuolisten verkkosivujen yksityisyyden suojaamisen periaatteista ja menettelyistä eikä näiden sivustojen säännöistä. Westpro:lla ei ole myöskään vastuuta ulkopuoliselle verkkosivuille luodusta tai niillä julkaistusta aineistosta. Linkki ulkopuolisille verkkosivuille ei tarkoita, että Westpro tukisi verkkosivuja tai kyseisillä verkkosivulla mainittuja tuotteita tai palveluja.

  KÄYTTÄJIEN AINEISTOT, KYSYMYKSET, VASTAUKSET, KOMMENTIT JA EHDOTUKSET

  Siirtäessäsi aineistoa jollekin palvelimistamme esimerkiksi sähköpostin tai Westpro:n verkkosivujen kautta vakuutat, että:

  • omistat aineiston tai sinulla on rajoittamaton oikeus antaa se Westpro:lle ja Westpro voi julkaista aineiston kustannuksitta ja/tai käyttää sitä tai siinä mainittuja ideoita tuotteissaan ilman vastuuta tai maksuvelvollisuutta tai muita velvollisuuksia
  • aineisto ei sisällä mitään laitonta tai muuten julkaistavaksi sopimatonta
  • ennen aineiston siirtämistä olet tehnyt kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimenpiteet virusten tai muiden saastuttavien tai tuhoavien elementtien löytämiseksi ja poistamiseksi
  • hyväksyt sen, ettet ryhdy siirtämiäsi aineistoja koskeviin oikeudellisiin toimenpiteisiin Westpro:ta vastaan ja sitoudut hyvittämään Westpro:lle kaikki sille mahdollisesti aiheutuvat kulut ja vahingot siinä tapauksessa, että kolmas osapuoli aloittaa Westpro:ta vastaan siirtämääsi aineistoon liittyviä oikeudellisia toimenpiteitä. Westpro ei tarkasta eikä sillä ole mahdollisuutta tarkastaa käyttäjien verkkosivulle siirtämää sisältöä, eikä se myöskään vastaa tästä sisällöstä. Westpro:lla on oikeus poistaa verkkosivuilta käyttäjien siirtämä aineisto tai osa siitä. Westpro:lla ei ole vastuuta Westpro:n palvelimelle siirretystä aineistosta.

  Huomioithan, että näille verkkosivuille siirtämäsi tai lähettämäsi aineisto, tieto ja viestinvaihto (jäljempänä aineisto) ei ole luottamuksellista. Aineistoon ei ole yksinoikeutta, eikä siitä makseta rojalteja. Aineiston luovuttamista ei voi myöskään peruuttaa tai lisensoida edelleen, eikä Westpro:lla ole aineistoa koskevia velvoitteita. Aineistoa luovuttamalla annat Westpro:lle rajoittamattoman ja peruuttamattoman oikeuden käyttää, esittää, kopioida, näyttää, toteuttaa, muuttaa, toimittaa edelleen, levittää, integroida ja/tai muulla tapaa käyttää aineistoa yhdessä siinä mahdollisesti olevan tiedon, kuvamateriaalin, äänen, tekstin ja muun kanssa kaikenlaisen tiedon yhteydessä sekä kaupallisessa että ei-kaupallisessa käytössä. Hyväksyt myös sen, että Westpro:lla on täysi oikeus käyttää luovuttamiasi ideoita, konsepteja, osaamista ja tekniikkaa mihin tahansa tarkoitukseen.

  KÄYTTÖEHTOJEN TARKISTUS

  Westpro voi koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta vaihtaa, muokata tai peruuttaa pääsyn näille verkkosivuille. Tehtyjen muutosten tarkastaminen on sinun vastuullasi. Muutokset tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne näkyvät verkkosivuilla.

  SOVELLETTAVA LAKI

  Tämä sivusto on luotu ja toimii Suomen lakien mukaisesti. Mahdollisissa riitatilanteissa sovelletaan Suomen lakia, ja riidat ratkaistaan Suomen toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

  EVÄSTEET

  Westpro:n verkkosivut sisältävät niin kutsuttuja evästeitä. Eväste on lyhyt tekstinpätkä, jonka käyttämäsi verkkosivu lähettää selaimeesi. Evästeitä käytetään monilla eri sivustoilla, ja ne tarjoavat sivuston käyttäjille monia erilaisia toimintoja. Westpro:n verkkosivuilla evästeitä käytetään samaan tarkoitukseen kuin kerättyjä henkilötietoja. Verkkosivua voi käyttää rajoitetusti, jos evästeitä ei sallita.

  Emme kerää evästeillä henkilötietoja, kuten nimiä tai sähköpostiosoitteita.
  Westpro voi käyttää evästeitä palaavien kävijöiden tunnistamiseen ja selvittää, missä järjestyksessä sivuja käytetään. Tavoitteena on mitata, miten tehokkaasti Westpro on esillä Internetissä. Evästeillä kerättävät tiedot yhdistetään ja koostetaan nimettöminä.

  Selaimesta riippuen voit asettaa sen estämään evästeet tai ilmoittamaan niistä. Katso lisätietoja selaimen ohjeista tai sen ohjetoiminnosta.

  HUBSPOT

  Hyödynnämme sivustollamme HubSpotin analytiikkapalveluja.

  Analytiikkapalvelujen avulla keräämme esimerkiksi IP-osoitetietoja, itse lomakkeella mahdollisesti antamiasi tietoja sekä sivustolla liikkumiseen liittyvää käyttödataa, jotta voimme paremmin kehittää ja kohdentaa Westpron palveluja.

  Olemme sopimusjärjestelyin huolehtineet siitä, että henkilötietolainsäädännön mukaiset vaatimukset tietojen käsittelystä, säilytyksestä ja tietoturvasta täyttyvät asianmukaisesti. Teknisen toteuttajan oma tietosuojalauseke on luettavissa osoitteessa https://legal.hubspot.com/privacy-policy

  GOOGLE ANALYTICS

  Tällä verkkosivustolla käytetään Google Analyticsia, joka on Google Inc:n (“Google”) ylläpitämä verkkoanalyysipalvelu. Jotta Google Analytics voi analysoida verkkosivun käyttöä, se asettaa tietokoneeseen evästeitä (tekstitiedostoja). Evästeeseen lisätyt tiedot (kuten IP-osoite) välitetään Googlelle ja tallennetaan Googlen palvelimille Yhdysvaltoihin, kun käytät verkkosivustoa.

  Tietojen avulla Google arvioi verkkosivuston käyttöä, koostaa käyttöraportteja verkkosivuston omistajalle sekä tarjoaa muita palveluita liittyen verkkosivuston aktiviteetteihin ja Internetin käyttöön.
  Google voi myös luovuttaa tiedot kolmansille osapuolille, jos laki velvoittaa siihen, tai jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja Googlen puolesta. Google ei yhdistä käyttäjän IP-osoitetta muihin tietoihinsa. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksista, mutta tällöin verkkosivujen toiminnallisuudessa voi olla puutteita.

  Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksytte, että Google ja Hubspot käsittelee henkilötietojanne edellä kuvatulla tavalla ja edellä kuvattuihin tarkoituksiin. 

  FACEBOOK

  Emme kerää mitään Facebookin käyttäjädataa sivustollamme.

  Sivustomme hyödyntää Facebook Pikseliä (“Facebook Conversion Tracking Pixel”). Tämä Facebookin työkalu seuraa käyttäjän toimenpiteitä sen jälkeen kun käyttäjä on klikannut Facebook-mainoksesta Westpron verkkosivuille.

  Käytämme työkalua statistisia tarkoituksia, Facebook-mainonnan optimointia sekä uudelleenmarkkinointia varten. Kerätty data pysyy anonyyminä, eli emme pysty yhdistämään Facebookin dataa yksittäiseen käyttäjään. Kuitenkin, data on tallennettu ja prosessoitu Facebookin toimesta jolloin Facebook voi käyttää dataa omiin mainostarkoituksiinsa.

  Facebookin oma tietosuojalauseke löytyy englanniksi osoitteesta: https://www.facebook.com/about/privacy/.

  Mikäli haluat muuttaa mainostusasetuksiasi, onnistuu se tästä osoitteesta: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

   

  KULUTTAJANSUOJA ASUNTOKAUPASSA

  Mikäli kuluttajan ja yrityksen välille tulee erimielisyyksiä, joita ei saada ratkaistuksi osapuolten välisellä neuvottelulla, laki mahdollistaa asunnon kauppaan liittyvien asioiden käsittelyn kuluttajariitalautakunnassa. (www.kuluttajariita.fi)