HANKINTAPÄÄLLIKKÖ KARO MÄKELÄ

  Karo työskenteli nuorena rautakaupassa, josta kiinnostus rakennusalaan sai alkunsa. Kiinnostus rakentamista kohtaan sai Karon kouluttautumaan rakennusinsinööriksi ja hän päätyi töihin rakennusliikkeeseen, koulutustaan vastaaviin töihin.

  Karo-Makela-2

  Karo on ollut Westprolla töissä vuodesta 2017 alkaen. ”Aloitin ensin hankintainsinöörinä ja nyt olen hankintapäällikkö”, Karo kertoo.
  ”Työni on paljon aikataulutusta, kilpailutusta ja neuvottelua. Vastaan koko Westpron tuotannon hankinnoista”, Karo kertoo. Toimistolla käsin hän pitää yhteyttä päivittäin aliurakoitsijoiden, Westpron omien työmaiden sekä sopimuskumppaneiden kanssa. ”Projektinjohto sekä työmaan tuontantohenkilöt ovat avainasemassa oman työni kannalta”, Karo kertoo.

  Vastuullisessa työtehtävässä saavutetaan tuloskeskeisellä toimintatavalla hyviä tuloksia. ”Yrityksen menestyminen tarkoittaa etuja myös meidän henkilökunnallemme” Karo kertoo. Aikataulujen tekeminen, tuotannon hankintojen valmistelut, kilpailutus ja esimiehenä toimiminen vaativat vastuuntuntoisuutta, sekä diplomaattisuutta.

  Karo kokee tärkeimmiksi asioiksi työviihtyvyyden kannalta vastuun saamisen, työntekijöihin luotetaan, työntekijänä pääsee toteuttamaan itseään sekä erilaiset kehittymismahdollisuudet. ”Eteneminen uralla on mahdollista Westprolla ja moni henkilö on päivittänyt titteliään. Täällä kannustetaan opiskelemaan ja päivittämään osaamista”, Karo mainitsee.