TALOTEKNISEN ASIANTUNTIJAN TYÖPÄIVÄ

  Olen Harri Sipilä ja toimin Westprolla taloteknisenä asiantuntijana. Erikoisalaani on LVI-tekniikka.
  Työtehtäviini kuuluu mm. LVI-suunnittelun ohjaamista, taloteknisten järjestelmien valintaa ja kehittämistä
  sekä suunnitelmien tarkastamista suunnitteluvaiheessa. Työmaavaiheessa teen satunnaisesti asennustapatarkastuksia ja työmaavalvontaa. Asuntojen luovutusten jälkeen autan jälkimarkkinointia takuuajan haasteiden ratkomisessa.

  Tervetuloa tutustumaan työpäivääni!

  Harri-Sipila

  7:30 SAAPUMINEN TYÖPAIKALLE

  Käynnistän tietokoneeni. Koneen käynnistyessä annan kahvikoneen jauhaa pavut ja keittää itselleni kupillisen mustaa kahvia. Silmäilen läpi uusimmat saapuneet sähköpostit, kalenterin kyseisen päivän osalta ja
  Microsoft Teams:in, joka toimii Westpron sisäisenä yritysviestikanavana. Mitään akuuttia ei ole nyt tapahtunut ja voin hetken aikaa jatkaa rauhassa Portuksen toisen vaiheen LVI-suunnitelmien tarkastamista. Enää paperisia suunnitelmarullia tai pinoja ei juurikaan levitetä pöydälle eikä korjauksia tehdä punaisella puuvärillä. Nykyisin suunnitelmien korjaus ja läpikäynti tapahtuu pdf-muotoisia suunnitelmia kommentoimalla. Varsinainen kommentointi tapahtuu merkitsemällä nuolia ja kommenttikenttiä suunnitelmaan.

  Sähköisen suunnitelman etuna on sen selkeys ja helppo jaettavuus sähköpostitse suoraan suunnittelijoille. Käsin kommentoidusta kuvasta saattaa osa kohdista jäädä toteuttamatta, jos käsialasta ei saa selvää tai merkintä on muuten sotkuinen.

  8:15 HANKEKEHITYSRYHMÄN PALAVERI

  Viikoittaisessa palaverissa käymme läpi uusia kehitysvaiheessa olevia kohteita, jotka jossakin vaiheessa siirtyvät suunnitteluun. Lisäksi käydään läpi erikoissuunnittelussa olevien kohteiden suunnittelutilanteita ja tällä hetkellä rakenteilla olevien kohteiden työmaiden etenemistä. Samalla on hyvä käydä läpi uusia tai muuttuvia määräyksiä, joita pitää noudattaa.

  Keskustelemme uusista tuotteista ja toimintatavoista, joita voitaisiin ottaa käyttöön. Valmistuvien ja valmistuneiden kohteiden osalta käydään läpi hyviksi todettuja ratkaisuja ja vastaavasti pyritään löytämään ne kohteet, jotka voitaisiin toteuttaa tai suunnitella seuraavalla kerralla paremmin.

  9:00 KAHVITAUKO

  Tauon aikana keräännytään runsaslukuisena aulaan viettämään kahvitaukoa. Keskustelun aiheet vaihtelevat laidasta laitaan TV-ohjelmista pinnalla oleviin ilmiöihin ja omista vapaa-ajan menoista yrityksen vapaa-ajan virkistystoimintaan.

  Tauon jälkeen palaan työpisteelle. Vastailen muutamaan saapuneeseen sähköpostiin. Samalla kirjoittelen muutaman sähköpostin ja soitan muutaman puhelun mieleen tulleista asioista, joiden etenemisestä ei ole tullut tietoa. Osa asioista on edennyt ja osa on suunnittelijan työkiireessä jäänyt taka-alalle. Mutta kuten tavallista - asiat etenevät, kun ne ovat keskustelussa.

  12:00 UUDEN TYÖNTEKIJÄN HAASTATTELU

  Kasvava yritys tarvitsee lisää työntekijöitä ja niitä kuuluisia hyviä tyyppejä. Minua pyydetään tarvittaessa mukaan, mikäli haettavan työtehtävä on lähellä omaa alaani.

  Haastattelun jälkeen jään hetkeksi keskustelemaan muista asioista neuvotteluhuoneen vieressä työpistettä pitävien työtovereiden kanssa. Sattumalta tulee puhetta muutostöistä ja lupaan selvittää onnistuuko asiakkaan toivoma kalustemuutos ja mitä muutostarpeita tästä aiheutuisi muille LVI-järjestelmille.

  14:00 KÄYNTI ASIAKKAAN LUONA

  Valmistuneen kohteen osalta asukas on tehnyt huomioita asunnon lämmitysjärjestelmään liittyen ja pyytää tarkastuskäyntiä. Saavun paikalle ennalta sovittuun aikaan. Käymme asukkaan kanssa asukkaan ongelmaa läpi. Käyn läpi lattialämmityksen jakotukin, venttiilien toimilaitteet ja suoritan jakotukin ilmauksen. Pienellä säädöllä ja asetusarvojen tarkennuksella saadaan laitteisto toimimaan toivotulla tavalla. Käynnin jälkeen palaan toimistolle ja lähden kotiin klo 15:30..