Laatu tuotannon näkökulmasta

Hyvän laadun tuottaminen loppukäyttäjälle lähtee asenteista ja halusta tehdä laa...

Picture of Westpro

Westpro

10 elokuuta, 2018

Laatu-tuotannon-nakokulmasta-1Tuotannon laatu näkyy päällepäin tietysti hyvin viimeisteltynä lopputuotteena, mutta rakentamisprosessin aikana laadun tunnistaa ennen kaikkea hyvin suunnitelluista ja tuotetuista työsuorituksista. Yhtenä tärkeimpänä lähtökohtana onkin siksi hyvin suunniteltujen rakennusten lisäksi rakentamisen prosessi itsessään. Oikein suunnitellulla ja organisoidulla tuotannonsuunnittelulla varmistetaan siten hankkeelle asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten saavuttaminen. 

Pintaa syvemmällä laatu punnitaan ajan kanssa ja tämän huomioiminen rakentamisen aikana on meille erittäin tärkeää. Nähtävissä olevat pinnat ovat asiakkaillemme ja meille tärkeä osa lopputuotetta ja niihin pyrimme aina tulevaisuudessakin panostamaan. Rakentamisen aikana keskitymme aina tasaisesti myös jokaisen rakentamisenvaiheen laadulliseen tuottamiseen saadaksemme aikaan aikaa kestäviä, toimivia ja terveitä rakennuksia.

Yksi tärkeimmistä lähtökohdista laadukkaan tuotannon toteuttamiselle on rakentamisprosessin hallittavuus. Hallittavuus saattaa ilmetä ajoittain riisuttuinakin ratkaisuina, mutta toisaalta taustalla on aina ajatus, että loppukäyttäjälle pystytään tarjoamaan varmasti vain hyviä ja toimivia ratkaisuja. Rakentamisen tuotteet ja toimivat ratkaisut kehittyvät jatkuvasti - se mikä toimi ennen, ei välttämättä toimi tänä päivänä. Tuotteiden ja rakentamisen muuttuvien ratkaisujen ja säädösten osalta kannamme myös vastuun – olemmehan rakentamisen ammattilaisia.

Laatu-tuotannon-nakokulmasta-2

Laatu-tuotannon-nakokulmasta-3Hyvän laadun tuottaminen
loppukäyttäjälle lähtee asenteista
ja halusta tehdä laadukasta työtä.

Laadukas rakentamisprosessi vaatii, että tuotannosta vastaavilla henkilöillä on käytössään riittävät tiedot ja taidot työn rakentamiselle halutulla tavalla. Tuotannon prosessien huolellinen toteuttaminen ja hallinta vaikuttaakin positiivisesti myös työmaidemme työympäristöön – konkreettisesti tämä näkyy muun muassa panostamisena työmaahenkilöstömme työturvallisuuteen ja koulutukseen. Huolellinen työmaaraportointi mahdollistaa tuotannon toiminnan kehittämisen jatkossa entistä tehokkaampaan suuntaan. Jotta työtapamme ja toimintomme kehittyvät ajan saatossa entistäkin paremmiksi, on tiedon kerääminen myös epäonnistumisista meille tärkeää.

Rakentaminen on käsityötä ja sitä tulisi myös arvostaa sellaisena. Rakentaminen ei koskaan ole tehdasmaista liukuhihnatyöskentelyä, sillä jokainen työvaihe tuotetaan ammattilaisten toimesta laadukkaana käsityönä vaihe vaiheelta. Yksikään pensselinveto tai laatoitettu seinä ei ole täysin samanlainen edeltäjänsä kanssa, sillä työssämme näkyy aina käsityöläisen kädenjälki. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että työssä olisi laadullisia eroja. Laadulle on määritelty tarkkoja mittareita ja silmämääräisiä tarkastuksia, joiden avulla pystymme arvioimaan työn kulkua ja tuottamaan tasalaatuista lopputuotetta.

Meillä Westprolla henkilökunta on sitoutunutta työhönsä. Tavoitteenamme on aina tuottaa laadukkaita ja viimeisteltyjä kokonaisuuksia asiakkaillemme – sellaisia, joista me ja asiakkaamme voimme olla ylpeitä.

Janne-Iikkanen2
Janne Iikkanen
työpäällikkö
Westpro cc Oy


 

Tiesitkö, että Westpro rakentaa korkealuokkaisia uudisasuntoja pääkaupunkiseudun parhaille paikoille?
Kauniit yksityiskohdat, laadukkaat materiaalit ja kodinkoneet, tilaa ja valoa - Tätä kaikkea on Westpro-koti.

TUTUSTU WESTPRO-KOTEIHIN!

Lisää aiheesta:

Myynnin laatu - mitä se on ja miten sitä mitataan?
Onko laatu tunne vai mitattava suure?
Asukkaat kertovat: Casa Ora ja Meltemi