Onko laatu tunne vai mitattava suure?

Rakentamisessa laadun mittareina käytetään erilaisia mitta-asteikkoja ja määrite...

Picture of Westpro

Westpro

3 heinäkuuta, 2018

Laatu-blogi

Rakentamisen laatu ja varsinkin sen heikkous on ollut kestopuheenaihe jo vuosia ja syyt epäonnistumisiin ovat olleet monenkirjavia. Jokainen rakennus on omalta osaltaan uniikki tuote, joka kohtaa elinkaarensa aikana luonnonvoimat sekä käyttäjiensä toiveet ja tarpeet. Rakentajan pelikenttä on hyvin rajoitettu ja vastuu äärimmäisen laaja, jonka takia me rakentajat tukeudumme rakentamisen lakeihin ja määräyksiin. Kokonaisten rakennusten varsinaista testausympäristöä, jossa pystyttäisiin koetestaamaan ja varmistumaan yksittäisten tutkittujen materiaalien yhteentoimivuutta ja suunnitelmien toteutuskelpoisuutta tieteellisellä tarkkuudella on lähes mahdoton luoda. Kokonaisuuden testaamisen vaikeus ja kalleus aiheuttaa sen, että rakentamisen kehittyminen on erittäin hidasta ja yleensä muutokset rakentamisen ohjeistuksiin tapahtuvat liian monesti ilman laajaa kokonaisuuksien tutkimusta erilaisissa olosuhteissa tai ympäristöissä. 

Rakentamisessa laadun mittareina käytetään erilaisia mitta-asteikkoja ja määritelmiä, joiden perusteena nuo edellä mainitut lait ja määräykset ovat. Oman asunnon kohdalla tunne on kuitenkin asujan kannalta se suurin mittari, joka ei aina kohtaa rakennusalan normaaleja standardeja. Tämä on ymmärrettävää, sillä onhan oma koti elämämme suurimpia investointeja. Rakentaminen on mitä suurimmalta osaltaan käsityötä, jonka jokainen meistä voi kokea ja tuntea kodissaan. Vuosisatoja vanhoissa rakennuksissa me ihastelemme tuota käsityön jälkeä, sillä sen muotokieli ja idyllisyys luo ajatukseemme tunteen laadusta ja sen mahtavista ammattiylpeistä tekijöistä. Noissa upeissa rakennuksissa emme mittaa suoruutta tai kaltevuutta millimetrin tarkkuudella vaan ihastelemme suunnittelijan upeaa luomusta ja rakentajan mahtavaa käsityötä. Maailma on noista upeista rakentamisen ajoista muuttunut kuitenkin merkittävästi. Nykyisessä teollisessa maailmassa puhutaan millimetreistä ja pienemmistäkin mittayksiköistä mitatessamme laatua. Kuitenkin rakentamisen kohdalla on edelleen hyvin perinteiset tavat käytössä - vaikka kaikki on koneistunut, ei tuo tekijän kädentaito ja silmä ole hävinnyt rakentamisesta vuosikymmenien tai vuosisatojen aikana. 

Kaiken ratkaisee rakentajan taito rakentaa koteja, ei vain normit tai
lait vaan ihmiset rakennusten takana.

Onko laatu tunne vai mittava suure? Laatu on ennemmin molempia, se ei ole vain tuotemerkki tai mittayksikkö, joka luo laadun vaan se on ihmistemme ammattiylpeydellä tuottama käsityön näyte. Koti, jossa asiakkaillamme on hyvä olla. Sitä me haluamme tarjota Westpro-kodeissa. 

Heikki Schemeikka
toimitusjohtaja

Westpro cc Oy

Lisää aiheesta:

Yksilöi uudisasunnosta itsesi näköinen
Koti onnellisuuden ja hyvinvoinninlähteena - Osa 1
Koti onnellisuuden ja hyvinvoinninlähteena - Osa 2